Аналіз потреб ОГС

Ресурсний центр ГУРТ вивчав потреби українських неурядових організацій (НУО) та публічних бібліотек в інформаційно-комунікаційний технологіях (ІКТ) протягом 14-30 листопада 2018 року.

Мета дослідження полягала в тому, щоб дізнатися про актуальні потреби українських НУО та публічних бібліотек в ІКТ і сформувати ключові меседжі для надання якісніших послуг в рамках Програми технологічної підтримки неприбуткових організацій України (TechSoup Україна). В дослідженні взяли участь 876 організацій, серед них 642 НУО та 234 публічні бібліотеки.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НУО, ЯКІ ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ

Більшість неурядових організацій серед основних напрямів своєї діяльності визначають роботу з молоддю (41%) та розвиток громад (35%). Найменше респондентів займаються наданням грантів (2%). На запитання опитування переважно відповідали керівники неурядових організацій (60%) та менеджери (29%) Частка ІТ фахівців становить лише 1%.

Як місце реєстрації організації третина респондентів вказала обласний центр (33%). Натомість, найменше НУО – 12% – долучилися із сільської місцевості.

Більшість респондентів (58%) вказали, що річний бюджет їхніх організацій за 2018 рік не перевищує 100 тисяч гривень. І лише 5% від загального числа опитаних зазначили що їхній бюджет більше або дорівнює 5 млн гривень. При цьому 43% респондентів зауважили, що вони взагалі не користуються послугами ІТ фахівця.

Переважна більшість організацій (72%) мають п’ять або менше комп’ютерів. В загальному, більше 10 комп’ютерів є лише в 12% опитаних НУО. У 2017-2018 роках менше третини респондентів (26%проводили технологічну модернізацію чи оновлення програмного забезпечення. Не зважаючи на це та малі бюджети, лише 36% організацій знають про можливості отримати пільгове програмне забезпечення та/або хмарні сервіси.

Детальніше дивіться в інфографіці нижче.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПОТРЕБИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Передусім неурядові організації потребують інформаційно-комунікаційних технологій для впровадження соціального маркетингу та/або зовнішніх комунікацій (53%), аналізу даних та/або оброблення й візуалізації інформації (53%), а також менеджменту проектів (52%). Найменше потреба в ІКТ виникає під час волонтерського менеджменту (17%) та виконання інших завдань (4%).

Переважна більшість опитаних НУО (68%) зазначили, що наявні в організації ІКТ лише частково відповідають поточним потребам організації. При цьому 24% зауважили що увага відповідності наявних ІКТ поточним потребам організації взагалі не приділяється.

Лише 4% від загальної кількості респондентів вважають, що вже використовують усі доступні інформаційно-комунікаційні технології. А серед основних причин, що заважають застосовувати ІКТ в повній мірі, організації-респонденти найчастіше вказують брак фінансових ресурсів (77%) та знань щодо інновацій у сфері ІКТ (49%)

Більше половини опитаних організацій (55%планують частковий перехід на хмарні сервіси протягом найближчих двох років, що на 6% більше, ніж за результатами дослідження, проведеного Ресурсним центром ГУРТ у жовтні-листопаді 2016 року.

Детальніше дивіться в інфографіці нижче.

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА

Більше половини респондентів (53%) впевнені: інформаційна система їхньої організації захищена певною мірою. Натомість, 27% вважають, що вона не захищена взагалі. Серед найпоширеніших проблем із цифровою безпекою, із якими зіштовхувалися опитані НУО впродовж 2017-2018 років, виявилися неправильні налаштування (33%), а також вірусні атаки та/або встановлення шкідливого програмного забезпечення (31%). При цьому 38% вказали, що протягом останніх двох років не зазнавали проблем із кібер-безпекою.

Не зважаючи на це, переважна більшість НУО (86%не має внутрішніх інструкцій щодо правил інформаційної безпеки та роботи з даними. Лише 4% респондентів вказали що їхня організація проходила аудит інформаційної безпеки. При цьому 28% уперше чують про таку послугу.

Попри брак знань стосовно наявних ІКТ та зафіксовані негаразди із захищеністю інформаційної системи організацій, лише 22% респондентів зауважили, що їхні представники відвідували тренінги з цифрової безпеки й інформаційних технологій.

Детальніше дивіться в інфографіці нижче.

Переглянути результати аналогічного дослідження, проведеного Ресурсним центром ГУРТ у жовтні-листопаді 2016 року, можна за посиланням.

Дизайн інфографіки – Олександра Михайлуца